Herb Geoportal Powiatu Rzeszowskiego
WCAG     Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Rzeszowskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Rzeszowskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Udostępnianie materiałów zasobu - INSTRUKCJA
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie