Geoportal powiatu rzeszowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu     Strona PODGiK
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Ortofotomapa 2016
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontury klasyfikacyjne
Oznaczenia konturów
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy
Sytuacja
Uzbrojenie
Benzyna
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci naftowe
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Słupy i maszty
Sieci projektowane
Rzeźba
Elementy nieewidencyjne
INNE
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Tereny zamknięte i uchylone scalenie Łukawiec

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg