Informacja katastralna powiatu rzeszowskiego
Pomoc      Strona starostwa    Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Zdjęcie lotnicze
OpenStreetMap >Info<
Działki
Granice działek
Numery działek
Klasoużytki
Kontur klasoużytku
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Budynki ewidencyjne
Budynki inne
Elementy dod. budynków
Adresy

Zmiana kolejności i przezroczystości

Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg